- chỗ này GHI NHỚ

.


Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

ĐỪNG




Hình như tình chưa đủ
Chín để gọi là yêu
Nên mỗi khi hờn giận
Lại cãi nhau sớm chiều