- chỗ này GHI NHỚ

.


Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

VĂN ĐIẾU ... KHÓC TRÁI TIM !


Than ôi !
Trái tim à , trái tim ơi
Bệnh chi mà để đến hồi tang thương 
Chiến binh chết chốn sa trường
Còn mi ngã chốn tình trường - Đáng không ?

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

EM ĐƯỢC ... TẶNG HOA !


Hoa "người ta" mang tặng
Mà không nói câu nào
Để lòng em dạt dào
Với muôn vàn dấu hỏi ...

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014