- chỗ này GHI NHỚ

.


Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

TRI KỶ

Thơ vui họa cùng blogger Phan Hòa
TRI KỶ
Đủ xa để mà nhớ
Đủ gần để mà thương
Thêm chút ớt, chanh, đường
Ta đã là ... tri kỷ ?

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

LẦN ĐẦU...


Biết nhau là chuyện tình cờ
Tháng ngày gắn kết từng giờ thêm thân
Yêu thương tăng cấp số nhân
Giận hờn kia cũng đôi lần lao đao !

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015