- chỗ này GHI NHỚ

.


Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

NHÓN...


Nhón chân một chút thêm cao
Mắt soi đáy mắt, ngọt ngào chạm môi
Nhón chân lên ... một chút thôi
Nghe con tim đập bồi hồi, thiết tha
Nhón chân một chút thôi mà
Cớ sao hồn cứ la đà như say ?